HOME   |    ADMIN
고객센터
무엇이든 물어보세요.
010-8987-5718
E-mail: leekunsup@hanmail.net
FAX : 031-334-9014
운영시간
AM 09:00 ~ PM 18:00
토,일,공휴일 휴무
수중펌프
HOME > 취급품목 > 수중펌프
제목 토목공사용 배수펌프
 


                                              1대의 펌프로 (임펠라 교환) 고양정용이나

저양정용으로 손쉽게 변경가능.
, 하수도 배수공사용.
터널공사 배수용